GAY OK

 

GAY OK, MAMOUTH OK, PYRAMIDES OK, PETITS MERDEUX OK, GRAND PERDU OK, EPEE-MAISON OK, SAPIN OK, VASES OK, PLUIES OK, GRIFFURES OK, TRIOMPHE PALE OK, REVE DE POTERIE OK, DANSE OK, GAY OK, OK ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Photocopies noir et blanc sur papier 90gr, 16 pages, 28 x 20 cm.

4 euros, shipping inclus = 6 euros.